Referat

 

 

Aalborg den 27. April 2012

Referat af generalforsamlingen for LEV-Aalborg Kommunekreds den 26. April 2012.

Generalforsamlingen blev afholdt på Fabrikken Aalykke, Håndværkervej 12, 9000 Aalborg med dagsorden i henhold til vedtægterne for kommunekredse i Landsforeningen LEV:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab og forslag til budget til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg (i lige år) for en periode af to år:

  1. Kredsbestyrelsens formand.
  2. Kredsbestyrelsens øvrige medlemmer.
  3. Suppleant.
  4. Revisor.

6. Eventuelt.

Ad.1: Jan Andreasen blev valgt som dirigent.

Ad.2: Formand, Annette Andreasen aflagde beretning, som herefter blev     godkendt af generalforsamlingen.

Ad.3: Det reviderede regnskab og forslag til budget blev fremlagt og godkendt.

Ad.4: Der var ikke indkommet forslag.

Ad.5: Formand, Annette Andreasen og bestyrelsesmedlemmerne, Jonna Kjeldsen, Dorte Asp og Hanne Petersen var alle på valg. Alle ønskede genvalg.

Gitte Dybro blev foreslået som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad.5a: Annette Andreasen blev genvalgt som formand.

Ad.5b: Jonna Kjeldsen, Dorte Asp og Hanne Petersen blev genvalgt til bestyrelsen. Desuden blev Gitte Dybro valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad.5c.: Ingen suppleanter blev valgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen bemyndigede imidlertid bestyrelsen til frit at indsætte suppleanter frem til næste generalforsamling om 2 år.

Ad.5d: Poul Langhave blev genvalgt til revisor.

Ad.6: Intet til eventuelt.

 

Referent                                                                           Dirigent

Annette Andreasen                                                          Jan Andreasen

 
Persondata information