Gaveafgift

aveafgift - Vigtige beløbsgrænser

Gaver til den nærmeste familie:

 

Ægtefælle:

Afgiftsfri uanset gavens værdi

Børn, stedbørn, børnebørn, oldebørn:

Afgiftsfri gave kr. 58.700 - af større beløb betales gaveagift på 15 %

Det samme gælder følgende personer:

 

Afdødt barns eller stedbarns ægtefælle

 

Personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelse af gaven

 

Personer der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund institutionsanbringelse herunder ældrebolig

 

Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højest en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiveren sammen med plejebarnet:

 

Barns eller stedbarns ægtefælle:

Afgiftsfrit beløb kr. 20.500 - af større beløb betales gaveafgift på 15 %

Bemærk: Indskud på børneopsparingskonto betragtes som en gave

 
Persondata information