Kan udviklingshæmmede oprette testamente

Forældre til udviklingshæmmede har ofte spørgsmål til, hvorvidt Deres udviklingshæmmede søn eller datter kan oprette testamente. Grunden til dette er naturligvis, at de fleste udviklingshæmmede er barnløse, hvorfor arven vil blive udlagt efter arveloves regler, altså med halvdelen til faderen eller dennes livsarvinger (børn - børnebørn m.v.) og den anden halvdel til moderen eller dennes livsarvinger.

I henhold til arvelovens § 62 kan den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab ved testamente råde over sine ejendele, ligesom den der er fyldt 15 år ved testamente kan råde over ejendele, der er erhvervet ved selverhverv modtaget som friarv m.v.  Rådigheden ved oprettelse af testamente er således alene begrænset af reglerne om tvangsarv.

Imidlertid indeholder arveloven regler om, at den der vil oprette testamente fornuftmæssigt skal være i stand til dette.

Testamenter kan oprettes såvel for en notar - en person der er autoriseret til at oprette testamenter på et dommerkontor jfr. arvelovens § 63 - samt som vidnetestamente jfr. arvelovens § 64 for 2 vidner. Såvel notaren som vidnerne skal på testamentet anføre, om testator fornuftsmæssigt var i stand til at oprette testamente. Såfremt notaren finder, at testator ikke fornuftsmæssig er i stand til at oprette testamente, vil han afvise at medvirke testamentsoprettelsen, og på samme måde må vidnerne ved oprettelse af vidnetestamenter afvise at medvirke til oprettelsen.

Dette vil som alt overvejende hovedregel medføre, at udviklingshæmmede ikke kan oprette testamente. Arvelovens regler på dette område må siges at være formålstjenlige, idet arven efter den udviklingshæmmede fordeles efter arvelovens regler, ligesom reglerne hindrer, at der lægges pres på den udviklingshæmmede med det formål, at få denne til at testamentere sin formue til bestemte personer.

Skulle den udviklingshæmmede være uden arvinger efter loven, således at arven tilfalder staten, henledes opmærksomheden på bestemmelsen i arvelovens § 95, hvorefter Justitsministeriet efter ansøgning kan bestemme, at arven skal tilfalde personer eller institutioner, der har stået afdøde nær.

 

Advokat Niels Lindberg

Horsøvej 16

9500 Hobro

Tlf. 98 52 11 66

 
Persondata information