Ny arvelov

ARVELOVEN 2008

1.1.2008 trådte en ny arvelov i kraft, der på væsentlige punkter ændrer retstilstanden i forhold til den hidtidige arvelov fra 1964.

De nye regler har naturligvis almen interesse, men også for medlemmer i LEV, kan det være vigtigt at kende den nye arvelov, da en del forældre til udviklingshæmmede erfaringsmæssigt har oprettet testamenter i henhold til den hidtidige arvelov, hvorfor det kan anbefales, at få undersøgt, hvorvidt den nye arvelov giver anledning til ændring af de allerede oprettede testamenter.

De nye regler reducerer tvangsarven til ægtefælle og børn, idet tvangsarven reduceres fra ½ til ¼.

Endvidere kan tvangsarven reduceres til maximalt at udgøre kr. 1 million pr. barn.

Ændringen i tvangsarvereglerne medfører, at det vil være muligt ved testamente at disponere over en større del af formuen, idet en gift person vil kunne disponere over ¾  af formuen, såfremt arveladeren er gift eller har børn, mens ugifte personer, der ikke har børn som hidtil ved testamente kan disponere over hele deres formue.

Den nye arvelov gør ligeledes ægtefællens arveretlige stilling bedre., idet arven til ægtefælles hæves fra 1/3 til ½, hvilket især kan få betydning, når en ægtefælle vælger at skifte med børnene i stedet for at vælge at hensidde i uskiftet bo. Endvidere kan ægtefællen efter den nye arvelov udtage minimum kr. 600.000.- Ved at oprette testamente kan den efterlevende ægtefælle udtage 7/8 af arveladerens formue, og hvis der består almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne kan længstlevende udtage 15/16 af den samlede formue.

Nedsættelsen af tvangsarven giver ligeledes større mulighed for at sikre ligestilling mellem sammenbragte børn, ligesom reglerne naturligvis giver mulighed for at begrænse et barns arvelod.

Der er endvidere i den nye arvelov givet mulighed for at ugifte samlevendeunder visse betingelser bl.a. fælles bopæl i de sidste 2 år ved at oprette testamente kan arve hinanden, som om de var ægtefæller med fuldstændigt særeje, hvilket betyder at samleveren kan udtage op til 7/8 af arveladers formue, hvis førstafdøde efterlader sig børn.

Arv fra private er en væsentlig indtægtskilde for Landsforeningen LEV. Såfremt man på denne måde ønsker at støtte landsforeningen med hele eller en del af sin efterladte formue, skal der oprettes et testamente. LEV er en af de organisationer, der er fritaget for betaling af boafgift, hvorfor hele arven ubeskåret går til landsforeningens formål. Da der er bestemte formkrav for oprettelse af testamenter, bør man kontakte en advokat for at sikre, at disse formkrav er opfyldt.

 

Niels Lindberg

Advokat

Advokatfirmaet Niels Lindberg & Kaj Nørby

Horsøvej 16,

9500 Hobro

Telefon 98 52 11 66

 
Persondata information